SQUID, CUTTLEFISH
Mực thường được đánh bắt vào ban đêm, khi người ngư dân chong đèn để thu hút sự chú ý của chúng. Mực được đánh bắt theo nhiều cách khác nhau nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo độ ngọt và tươi sống của chúng bằng những quá trình chế biến đặc biệt khi mang đến cho quý vị.