PANGASIUS
“Cá tra giàu Omega 3”  là sản phẩm rất thành công của chúng tôi. Với những quy trình sử dụng công nghệ cao, kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu ương cá, cho cá ăn, chất lượng nước, môi trường và xử lý chất thải; cá sinh sôi trong môi trường tự nhiên, được giám sát vể mặt vệ sinh và phòng bệnh bởi các kỹ thuật viên của chúng tôi. Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến việc xử lý nước thải để đảm bảo chất lượng môi trường. Đây là một chu trình khép kín “từ trang trại đến bàn ăn”.